President’s Page

YearName
1916-17 to 1919-20 Rose W C
1920-21 to 1925-26 Rao Bahadur B.K. Garudachar
1926-1927 Dharmaprakasa Rao Bahadur Devarao Shivaram
1927-1928 Venkatasubbiah M
1928-29 to 1933-34 Haji Sir Ismail Sait
1934-1935 Sundaram Iyer R
1935-36 to 1936-37 Rajasevaka P. Subbarama Chetty
1937-1938 Rajacharitavisrada Rao Bahadur C. Hayavadana Rao
1938-1939 Dharmaprakasa Rao Bahadur Devarao Shivaram
1939-1940 Narayan Rao G. Naik
1940-1941 Rajacharitavisrada Rao Bahadur C. Hayavadana Rao
1941-1942 Ramachandra Rao Scindia M
1942-1943 Ramanarayan Chellaram
1943-1944 Srinivasan S A
1944-1945 Sharmaprakasa L.S. Venkaji Rao
1945-1946Ramaiah M
1946-1947 Shankar Rao O. Ogale
1947-1948 Acharya G A
1948-1949 Suryanarayana Rao H C
1950-1951Gopalkrishna Setty Y S
1951-1952 Dharmaprakasa Rao Bahadur K. Kuppuswamy
1952-1953 Krishna Murthy M V
1953-1954 Dharmaprakasa M.V. Veerappa
1954-1955 Sundaramurthy V
1955-1956 Hosali D N
1956-1957 Nanjappa K M
1957-1958 Sarangapani Mudaliar P K
1958-1959 Jeenabhai Davidos
1959-1960 Gurudas D. Ubhayakar
1960-1961 Sivappa G
1961-1962 Kota S. Ramaiah Setty
1962-1963 Prabhakar Rao A
1963-1964Ramachandra M K
1964-1965 Krishna Murthy A
1966-1967 Gangadhara Setty Y N
1968-1969 Krishna Murthy M
1969-1970Rama Rao C G
1970-1971 Reddy C M
1971-1972Rathnaiah Setty B V
1972-1973Ramarathnam G
1973-1974Krishna Murthy M V
1974-1975 Subbarama Setty K G
1975-1976Venkataramana Setty A
1976-1977Aradhya B N
1977-1978 Tallam V N
1978-1979Bhoomanand Manay N
1979-1980 Narayan B C S
1980-1982Murthy J A K
1982-1983Nagaraja Gupta R A
1983-1984Kashyap T S
1984-1985 Tallam N. Nanjunda Setty
1985-1986Rangaswamy S V
1986-1987Vasudeva Murthy R
1988-1989 Valliappa C
1989-1990Panduranga Setty M K
1990-1991 Venkateshiah N
1991-1992 Dr. S. Philip Lewis
1992-1993 Rajashekhar Reddy B V
1993-1994 Anandam K
1994-1995 Ramesh K L
1995-1996 Srinivasa Murthy K M
1996-1997 Subbaraju Setty C P
1997-1998 Lakshman K
1998-1999 Srikantaiah D R
1999-2000Tallam Venkatesh
2000-2001Ramaswamy K
2001-2002Sathyanarayana Swamy M
2002-2003Jayalingappa K N
2003-2004Arun Kumar B S
2004-2005Manandi N. Suresh
2005-2006Babu S
2006-2007 Purohit R C
2007-2008Patil S S
2008-2009Muralidhar D
2009-2010Dr. J. Crasta
2010-2011Srinivasa Murthy N S
2011-2012Bangera J R
2012-2013 Shiva Shanmugam K
2013-2014Shivakumar R
2014-2015Sampathraman S
2015-2016Tallam R. Dwarakanath
2016-2017M.C Dinesh
2017-2018 K.Ravi
2018-19
2019-20
2020-21